VOLUNATRY SEA RESCUE LEVEL 2

VOLUNATRY SEA RESCUE TRAINING ADVANCED (LEVEL 2)

Degree of Ministry of Internal Affairs
Kursuse eesmärk on edasijõudnud vabatahtliku merepäästja teadmiste ja oskuste omandamine kooskõlas Siseministri määrusega „Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale“.  

Vabatahtliku merepäästja teise astme õppe läbinul on: 

1) teadmised iseseisva ja merepäästeüksuse koosseisus merepäästetöö teostamiseks; 
2) teadmised ja oskused otsingu- ja päästeoperatsioonide planeerimiseks; 
3) teadmised ja oskused vabatahtliku päästeüksuse juhtimiseks.
04.11.2017 ( 0.00 € )