VOLUNATRY SEA RESCUE LEVEL 2

VOLUNATRY SEA RESCUE TRAINING ADVANCED (LEVEL 2)

Degree of Ministry of Internal Affairs
Kursuse eesmärk on edasijõudnud vabatahtliku merepäästja teadmiste ja oskuste omandamine kooskõlas Siseministri määrusega „Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale“.  

Vabatahtliku merepäästja teise astme õppe läbinul on: 

1) teadmised iseseisva ja merepäästeüksuse koosseisus merepäästetöö teostamiseks; 
2) teadmised ja oskused otsingu- ja päästeoperatsioonide planeerimiseks; 
3) teadmised ja oskused vabatahtliku päästeüksuse juhtimiseks.
We have no scheduled course available now. If you like to take the course please register without the date (Push button “Choose date here & submit booking request”). We shall contact you very soon and propose you course dates. You can also send us e-mail reval@reval.ee or call +3726536572.