ECDIS ADVETO TÜÜBISPETSIIFILINE KURSUS

Kursuse/ürituse nimetus: ECDIS ADVETO 4000 tüübispetsiifiline koolitus

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. Reegel I/14 paragrahv 1.5 ja ISM Koodeksi 6.3 ja 6.5

Kursuse käigus omandatakse teadmised ja oskused ADVETO 4000 tüüpi ECDISe (elektronkaadi kuvamise süsteemi) kasutamisest. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad navigatsioonivahis või vastutavad navigatsioonivahi korraldamise eest ja kasutavad ADVETO tüüpi ECDISt. 

Õppe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastaval ECDIS simulaatoril. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.27 nõuetele.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Enn Kõrven; Pekko Piiber