ECDIS KELVIN HUGHES TÜÜBISPETSIIFILINE KURSUS

Kursuse/ürituse nimetus: ECDIS KELVIN HUGHES MANTA tüübispetsiifiline koolitus

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. Reegel I/14 paragrahv 1.5 ja ISM Koodeksi 6.3 ja 6.5

Kursuse käigus omandatakse teadmised ja oskused KELVIN HUGHES MANTA tüüpi ECDISe (elektronkaadi kuvamise süsteemi) kasutamisest. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad navigatsioonivahis või vastutavad navigatsioonivahi korraldamise eest ja kasutavad KELVIN HUGHES MANTA tüüpi ECDISt. 

Õpe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastaval ECDIS simulaatoril ja e-õppena. Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.27 nõuetele.

Koolitus on heaks kiidetud Eesti Veeteede Ameti poolt. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Enn Kõrven; Pekko Piiber