STCW 2010 REISIJATE OHUTUS, LASTI OHUTUS JA LAEVAKERE VEEKINDLUS

Kursuse/ürituse nimetus: REISIJATE OHUTUS, LASTI OHUTUS JA LAEVAKERE VEEKINDLUS

Standard: STCW 2010 koodeski osa A-V/2 § 5

Enne kohustuste täitmisele asumist peavad kaptenid, vanemmehaanikud, vanemtüürimehed, tüürimehed ja mehaanikud ja kõik teised isikud, kes on otseselt vastutavad reisijate pardalevõtmise ja sealt lahkumise, lasti laadimise, lossimise või kinnitamise eest või ro-ro reisilaeva avade sulgemisel eest, läbima STCW reegli V/2 punktis 9 nõutud reisijate ohutuse, lasti ohutuse ja laevakere veekindluste tagamise väljaõppe.See kursus on mõeldud neile, kes ei oma otsest vastutust tagamaks ohtlike lastide ohutu veo, lasti kinnituse vastavalt normdokumentidele või tegelevad otseselt laevakere püstuvuse või tugevusarvutustega.

Kursus on tunnustatud Veeteed Ameti poolt ja tunnistuse kehtivus on 5 aastat. 

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Enn Kõrven; Aivo Palm

Meil ei ole praegu pakkuda graafikujärgset kursust/üritust. Kui soovite kursusel/üritusel osaleda registreeruge kuupäeva valimata. (Vajutage nuppu "Vali kursuse päev & saada registreerimissoov"). Me võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja pakume kursuse/ürituse päeva. Võite saata meile ka e-maili reval@reval.ee või helistada +372 6536572.