STCW 2010 ROC (PIIRANGUTEGA RAADIOSIDE OPERAATORI) KURSUS - KOMBINEERITUD ONLINE KODU- JA PRAKTILINE ÕPE

Kursuse/ürituse nimetus: Ülemaailmse merehädaabi sidesüsteemi piirangutega sideoperaator (GMDSS ROC)

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-IV/2, B-I/12. IMO Mudelkursus 1.26.

Kursuse käigus omandatakse teadmised raadioside teooriast ja oskused VHF raadioside seadmete kasutamisest. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad navigatsioonivahis ja vastutavad raadioside pidamise eest (kaptenid, tüürimehed, väikelaevajuhid). 

Õpe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastaval raadioside simulaatoril. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.26 nõuetele.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Aire Siinvert; Rein Loodla