STCW 2010 TULETÕRJE- JA OHUTUSE ALUSED

Kursuse/ürituse nimetus: TULETÕRJE - JA OHUTUSE ALUSED BAASÕPPEKURSUS

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/1-2; IMO Mudelkursus 1.20.

Ohutusalase baasõppe tuletõrje- ja tuleohutuse aluste õppemooduli läbimine on vajalik kõikidele laevapere liikmetele sõltumata ametikohast laevas ja kui on laevapere liiikmel on ohutus- või keskonnakaitsealaseid kohustusi, tavapäraselt on need määratud kõikidele laevapere liikmetel esõltumata ametikohast. 

Kursus sisaldab tuleohutuse ja tulekustutuse alast praktilist ja teoreetilist õpet. Kursuse praktilise osa käigus läbitakse praktilised harjutused lahtise tulega, kinnistes, suitsu ja vahuga täidetud ruumides. 

Kursuse sisu vastab Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni IMO Mudelkursusele 1.20.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arno Lemmik