JETIJUHI KURSUS

Kursuse/ürituse nimetus: Jetijuhi õppekursus

Standard: Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm. Vastu võetud 31.01.2006 nr 11 RTL 2006, 14, 224 jõustumine 10.02.2006.

Kursuse eesmärgiks on anda kursuslastele vajalikud teadmised ja oskused jetijuhi kvalifikatsioonitunnistuse saamiskes kooskõlas Eesti ja EL seadustega. 

Kursus annab teadmised jeti juhtimise teooriast, -praktikast, -ohutusest, -reeglitest ja meresidest, mis on vajalikud jetiga ohutuks ja nauditavaks sõitmiseks. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.05.2015 määruses “Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128042015017

Jetijuhi kursuse läbinu on ette valmistatud jetijuhi eksami sooritamiseks ning ta omab: 

1) teadmisi nõuetest jeti ohutu kasutamise kohta 

2) teadmisi nõuetest jetijuhi teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.

Koolituse tulemusena: sooritab kursuse läbinu edukalt jetijuhi eksami ning talle väljastatakse jetijuhi tunnistus.

Kursus sisaldab teoreetilist ja praktilist õpet jetiga. Kursuse tasu ei sisalda riigilõivu jetijuhi loa saamiseks.