STCW 2010 PÄÄSTEPARVE VANEMA KURSUS (COMBINED PRACTICAL TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Päästeparve kasutamine. Päästeparve vanema koolitus.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/2-1. IMO Mudelkursus 1.23.

Kursuse käigus omandatakse teadmised ja oskused laeva päästeparvede kasutamisest. Kursus on ette nähtud nendele laevapere liikmetele kellele määratakse kohustused päästeparvede veeskamiseks või juhtimiseks laeva mahajätmise korral. Õppe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastavatel õppeotstarbeliste päästevahenditega. Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.23 nõuetele.

On-line koolituse sisselogimise juhised ja teate õppemoodulite aktiveerimisest saadetakse Teile esimese õppepäeva hommikul kell 09.00-10.00 e-maili teel Viking Safety Academy poolt. On-line õpe läbige iseseisvalt või Revali õppekeskuses, praktiliseks õppeks peate tulema Revali õppekeskusesse.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Enn Kõrven; Ragnar Klaamas; Aivo Palm; Kristjan Sein; Andry Parma