KRIISIJUHTIMINE JA INIMKÄITUMINE

KRIISIJUHTIMINE JA INIMKÄITUMINE

STCW Koodeksi osa A-V/2 § 4

Selle kursuse eesmärk on täita STCW koodeksi jaotises A-V/2, lõige 4 ja tabel A-V/ 2-2 sätestatud kohustuslikud miinimumnõuded kriisireguleerimispersonali koolitamiseks reisilaevade hädaolukordades. Eesmärk on anda osalejatele juhiseid ja teavet, et omandada teadmisi, arusaamist ja oskusi, mis on vajalikud õppeeesmärkide saavutamiseks, et näidata oma pädevust Reisijate laevadel kriisijuhtimise ja inimkäitumise alal kooskõlas STCW jaotise A-V/2, lõige 4 ja tabel A-V/ 2-2.

Õppe tulemusel peaksid osalejad peaksid omandama teadmised ja oskused järgnevas:

  • laevade hädaolukorra protseduuride rakendamine ja korraldamine;
  • ressursside kasutamise optimeerimine;
  • hädaolukordadele reageerimise kontroll;
  • reisijaid ja muud personali juhtimine hädaolukordades ja
  • tõhusat suhtlemise loomine ja säilitamine.

Kursus on tunnustatud Veeteed Ameti poolt ja tunnistuse kehtivus on 5 aastat.

Meil ei ole praegu pakkuda graafikujärgset kursust/üritust. Kui soovite kursusel/üritusel osaleda registreeruge kuupäeva valimata. (Vajutage nuppu "Vali kursuse päev & saada registreerimissoov"). Me võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja pakume kursuse/ürituse päeva. Võite saata meile ka e-maili reval@reval.ee või helistada +372 6536572.