MEREPÄÄSTJA TÄIENDUSÕPE

Kursuse/ürituse nimetus: VABATAHTLIKU MEREPÄÄSTJA TÄIENDUSÕPE

Standard: SISEMINISTRI MÄÄRUS

Vabatahtliku merepäästja täiendusõppe eesmärk on omandada vajalikud teadmised ja oskused olemasoleva vabatahtliku päästja kvalifikatsiooni hoidmiseks.

Mooduli edukal läbimisel koolitatav:

teab Eesti merepääste organisatsiooni ülesehitust ning valdkonna aktuaalseid probleeme;

teab vabatahtlike merepäästjate kohustusi ja õigusi;

oskab kirjeldada merepääste organisatsiooni ja süsteemi ning selgitada nende toimimise põhimõtteid;

teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid;

teab enesepääste põhialuseid ning oskab neid rakendada ennetus- ja merepäästetöös;

teab ja oskab kasutada päästevahendeid ja päästevõtteid;

teab ja oskab rakendada SAR tööprotseduure.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Ragnar Klaamas; Raivo Männik; Ivari Sarapuu; Andry Parma

Meil ei ole praegu pakkuda graafikujärgset kursust/üritust. Kui soovite kursusel/üritusel osaleda registreeruge kuupäeva valimata. (Vajutage nuppu "Vali kursuse päev & saada registreerimissoov"). Me võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja pakume kursuse/ürituse päeva. Võite saata meile ka e-maili reval@reval.ee või helistada +372 6536572.