MEREPÄÄSTE I ASTME KOOLITUS PÄÄSTEAMETILE

Course/event Title: Merepääste I astme koolitus v.a esmaabi koolitus

Reference to standard: Päästeameti peadirektori 29.11.2016 käskkiri nr 439 „Päästetöö veepääste juhend“

Koolituse sisu: Päästeameti peadirektori 29.11.2016 käskkiri nr 439 „Päästetöö veepääste juhend“. 

Koolituse läbinud omandavad teadmised merepäästet ja merepääste tegevust reguleerivate õigusaktide kohta ning merepäästja õiguste ja kohustuste kohta;
 teadmised merepäästesüsteemist ja juhtimisest;
 teadmised mereõnnetuste ohu ennetamise meetmetest;
 baasteadmised ja –oskused meresidepidamisest ning meresõiduohutuse tagamisest;
 teadmised enesepäästest, tule- ja tööohutusest;
 teadmised ja oskused veepinnalt otsinguteks, kannatanute päästmiseks ja evakueerimiseks.

Koolituse kolmandal ja neljandal päeval toimuvad praktilised õppused välitingustes, basseinis ja merel. Nendel päevadel on vaja võtta kaasa rätikud ja ujumisriided, spordirõivad ja mugavad jalatsid. Täiendav info koolituse esimesel päeval.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Ragnar Klaamas; Raivo Männik; Ivari Sarapuu; Aire Siinvert 

We have no scheduled course/event available now. If you like to take the course/event please register without the date (Push button “Choose date here & submit booking request”). We shall contact you very soon and propose you course/event dates.