MARITIME RESCUE ADVANCED

Course/event Title: VOLUNTARY MARITIME RESCUE ADVANCED TRAINING (LEVEL 2)

Reference to standard:

Kursuse eesmärk on edasijõudnud vabatahtliku merepäästja teadmiste ja oskuste omandamine kooskõlas Siseministri määrusega „Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale“.  

Vabatahtliku merepäästja teise astme õppe läbinul on: 

1) teadmised iseseisva ja merepäästeüksuse koosseisus merepäästetöö teostamiseks; 

2) teadmised ja oskused otsingu- ja päästeoperatsioonide planeerimiseks; 

3) teadmised ja oskused vabatahtliku päästeüksuse juhtimiseks.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Ragnar Klaamas; Raivo Männik; Ivari Sarapuu; Andry Parma; Aire Siinvert

We have no scheduled course/event available now. If you like to take the course/event please register without the date (Push button “Choose date here & submit booking request”). We shall contact you very soon and propose you course/event dates. You can also send us e-mail reval@reval.ee or call +3726536572 or +3726617450.