MEREPÄÄSTJA 2. ASTE

Kursuse/ürituse nimetus: VABATAHTLIKU MEREPÄÄSTJA TEISE ASTME KOOLITUS

Standard:

Kursuse eesmärk on edasijõudnud vabatahtliku merepäästja teadmiste ja oskuste omandamine kooskõlas Siseministri määrusega „Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale“.  

Vabatahtliku merepäästja teise astme õppe läbinul on: 

1) teadmised iseseisva ja merepäästeüksuse koosseisus merepäästetöö teostamiseks; 

2) teadmised ja oskused otsingu- ja päästeoperatsioonide planeerimiseks; 

3) teadmised ja oskused vabatahtliku päästeüksuse juhtimiseks.