ISO9001 ja ISO14001 juhtimissüsteemide audit oli edukas !

ISO9001 ja ISO14001 juhtimissüsteemide audit oli edukas !

Head kliendid ja koostööpartnerid, 

Revali Merekool uuendas ISO9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi ja juurutas edukalt ISO14001 keskkonnajuhtimissüsteemi.

Revali Merekool uuendas sel kuul ISO9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaadi ja esimese merenduskoolitusasutusena Eestis sertifitseeris ISO140001 standardile vastava keskkonnajuhtimise süsteemi. Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemi auditi viis läbi Lloyds Register Quality Assurance.

ISO 14001 on rahvusvaheline standard, mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile. Standardi juurutamine on vabatahtlik, kuid sertifikaadi saamiseks tuleb täpselt jälgida standardi ja organisatsiooni enda poolt seatud sisemisi nõudeid, milledele vastavust kontrollib erapooletu osapool. ISO 14001 on levinuim keskkonnajuhtimisstandard maailmas.

Revali Merekool peab oluliseks kvaliteetse ja keskkonnasõbraliku teenuse pakkumist oma klientidele, väärtustab keskkonda ja peab oluliseks vähendada miinimumini enda tegevusest tulenevat mõju ümbritsevale keskkonnale.

Lugupidamisega,

Revali Merekool