Laiendatud tuletõrjealane lühikursus

Head koostööpartnerid ja kliendid

Alates 11.09.2015 viime läbi laiendatud tuletõrje lühikursust eraldi ohutusalasest baaslühikursusest. See annab võimaluse kursuse käigus pöörata enam tähelepanu laeva juhtkonna töö spetsiifikale tuleohutuse ja tulekustutustööde valdkonnas. Olles senisest enam praktilise mahuga, annab kursus paremad võimalused info ja kogemuste vahetuseks kursusel osalejate vahel. Kursuse selline jaotus on vastavuses STCW konventsiooni ja valituse vastavasisulise määrusega.

Kursustele registreeruda ja rohkem infot kursuste kohta saab meie kodulehel http://reval.ee/courses/taiendkoolitus/tuletorje-laiendatud-oppe-teadmiste-ja-oskuste-hindamine

Lugupidamisega,

Revali Merekool