Veeteede Amet tunnustas meie offshore ohutusalase õppe kava

Veeteede Amet tunnustas meie offshore ohutusalase õppe kava

Head sõbrad ja koostööpartnerid,

Meil on hea meel teatada, et Veeteede Amet väljastas sel nädalal Revali Merekoolile tegevusloa avamereenergeetika temaatilise ohutusalase tutvustuse ja baasõppe läbiviimiseks. Õpe toimub STCW konventsiooni koodeksi jaotise B-V/d ja IMO Resolutsiooni A.891(21) alusel.

Õppekava sisaldab muuhulgas ka HUET (helikopter underwater escape training) õpet. Õppekursuse kogukestvus on 3 päeva ja HUET õppemooduli kestvus 1 päev.

Seni on Veeteede Amet ainus mereadministratsioon Balti riikides, kes on pidanud vajalikuks taolise koolituse heakskiitmist.

Rohkem infot saab meie kodulehe jaotise Offshore alt. http://reval.ee/marine/offshore-koolitus

Lugupidamisega

Revali Merekooli juhtkond