MERENDUSALASE INGLISE KEELE LÜHIÕPPEKURSUS (DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: ON-LINE MERENDUSALASE INGLISE KEELE LÜHIÕPPEKURSUS

Standard:

Kursus on mõeldud neile kes soovivad värskendada ja hinnata enda merendusalase inglise keele oskust. Kursus läbitakse kasutades on-line õppemooduleid mis põhinevad IMO dokumendil IMO Standard Maritime Communication Phrases.

Õppekursus koosneb online õppest, mis läbitakse Revali õppekeskuses. 

Õpiväljundi saavutatust hinnatakse iga mooduli lõpus oleva testi sooritamisega. Moodul loetakse läbituks, kui test sooritatakse vähemalt 75% ulatuses. Vastava info saab koolitatav iga mooduli alguses.

Kursuse kursuse läbimisel väljastatakse koolituse tunnistus.