SAFETY OFFICER (OHUTUSABI) KURSUS (DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Ohutusabi (Safety Officer) õppekursus.

Standard: STCW 1978 as amended including 2010 amendments. Code A-II/2 and A-III/2. IMO Model Course 3.11 as applicable.

NB! See on õppe kursus mis koosneb online õppest ja hindamisest (kirjalik või online test) Revali õppekeskuses. Palun valige Teile sobiv hindamise päev ja täitke registreerimisvorm. Peale registreerumist saate e-mailile kinnituse kursusele registreerimisest ja virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised. On-line õpe peab olema edukalt läbitud enne hindamisele saabumist.

Kursus on mõeldud neile laevapere liikmetele, keda määratakse täitma laeva ohutusabi (“Safety Officer” või “Safety Representative”) kohustusi. 

Lisaks ohutu töö koodeksile (Code of Safe working Practice) käsitleb kursus ka STCW konventsiooni koodeksi tabelites A-II/2 ja A-III/2 loetletud vastavasisulisi teemasid. 

Kursuse edukalt läbinu on võimeline täitma ohutusabi kohustusi. 

Kuruse käsitleb muuhulgas, kuid mitte ainult järgnevaid teemasid:

Ohutusabi roll laevas; 

ISM koodeks ja ohutuskultuur; 

Poliitikad; 

Laeva ohutusorganisatsioon; 

Kommunikatsioon; 

Riskide hindamine; 

Ettekannete kirjutamine.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Ragnar Klaamas