STCW 2010 ENESEPÄÄSTE VEES

Kursuse/ürituse nimetus: ENESEPÄÄSTE VEES BAASÕPPEKURSUS

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega, A-VI/1-1. IMO Mudelkursus 1.19.

Ohutusalase baasõppe enesepääste mooduli läbimine on vajalik kõikidele laevapere liikmetele sõltumata ametikohast ja kellel on  laevas ohutuse või keskkonnakaitse alaseid kohustusi. Kursus sisaldab praktilist ja teoreetilist õpet ellujäämisest merel. Kursuse praktilise osa käigus läbitakse praktilised ülesanded vees ja päästeparves. Kursuse sisu vastab Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni IMO Mudelkursusele 1.19.

Täiendavalt on võimalik rakendada erinevaid harjutuste stsenaariume lähtuvalt tellija vajadusest ja spetsiifikast sh. avarii- ja päästestestsenaariumid lennuaparaatidega samuti erinevaid ilmastikusimulatsioone.

Kursus on heaks kiidetud Transpordiameti poolt.

Majutus: kui soovite korraldame Teile hotelli.Transport hotellist treeningkeskusesse ja tagasi on tasuta.

Praktilisest õppest  ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. 

Kursuse keel: inglise keeles.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arti Kalvik; Ragnar Klaamas; Ivari Sarapuu; Arno Lemmik; Kristjan Sein; Aivo Palm