STCW 2010 LIQUEFIED GAS TANKER BASIC TRAINING

Kursuse/ürituse nimetus: STCW 2010 LIQUEFIED GAS TANKER BASIC TRAINING

Standard: STCW1978 STCW2010 A-V/1-2 A-V/1-2-1

Kursuse käigus omandatakse laiendatud teadmised töötamiseks gaasitankeritel.

Käsitletakse laiendatult gaasirtankerite ohutust, tuleohutust, keskkonnaohutust, operatsioonilisi praktikaid, laadimist ja lossimist laevapere liikmete kohustusi ja vastutust vastavalt rahvusvahelistele reeglitele ja tavadele. 

Kursus on vajalik kõikidele gaasitankerite kaptenitele, tüürimeestele, mehaanikutele  ja lastioperatsioonide eest vastuatvatele isikutele. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni nõuetele.

Kursuse keel:English, Estonian, Russian