STCW 2010 MEHAANIKUTE TÄIENDKURSUS (DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Laevamehaanikute erialane täiendõppekursus

Standard: VV määrus Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord, 20.06.2013 nr 96

NB! See on õppe kursus mis koosneb online õppest ja hindamisest (kirjalik või online test) Revali õppekeskuses. Palun valige Teile sobiv hindamise päev ja täitke registreerimisvorm. Peale registreerumist saate e-mailile kinnituse kursusele registreerimisest ja virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised. On-line õpe peab olema edukalt läbitud enne hindamisele saabumist.

Kursus on ette nähtud neile vahimehaanikutele, 2. mehaanikutele ja vanemmehaanikutele kellel on vaja uuendada diplomikinnituslehte või taotlevad kõrgema astme diplomit. 

Samuti neile kel ei ole ei ole diplomikinnituse saamiseks piisavat vajalikku erialast tööstaazhi vastavalt VV määrus Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord, 20.06.2013 nr 96.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arno Lemmik