STCW 2010 NAFTA- JA KEEMIATANKER TUTVUSTAV KURSUS (DIGITAL DELIVERY & CLASSROOM COURSE)

Kursuse/ürituse nimetus: STCW 2010 NAFTA- JA KEEMIATANKER TUTVUSTAV KURSUS (DIGITAL DELIVERY & CLASSROOM COURSE)

Standard: STCW1978, STCW2010 A-V/1-1 TABLE A-V/1-1-1

Kursuse käigus omandatakse baasteadmised töötamiseks nafta ja keemiatankeritel. 

Käsitletakse nafta ja keemiatankerite ohutust, tuleohutust, keskkonnaohutust, operatsioonilisi praktikaid, laevapere liikmete kohustusi ja vastutust vastavalt rahvusvahelistele reeglitele ja tavadele. 

Kursus on vajalik kõikidele nafta- ja keemiatankerite meeskonna liikmetele. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.01 nõuetele.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Andrei Beloglazov