STCW 2010 RADAR, ARPA JA SAR JUHTIMISTASANDI KURSUS (COMBINED SIMULATOR TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Radar, ARPA, silla töö korraldamine, otsingu ja päästetööd juhtimistatsandil

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-II/2; A-I/12 ja B-I/12. IMO Mudelkursus 1.08.

Kursuse käigus omandatakse laiendatud teadmised ja oskused laeva radari ja ARPA teooriast ning kasutamisest, navigatsioonisilla meeskonna töö korraldamisest ning otsingu- ja päästetööde juhtimisest. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad navigatsioonivahis, vastutavad navigatsioonivahi, silla töö korraldamise ja otsingu-  ning päästetööde juhtimise eest laevas. 

Õppe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastaval radari simulaatoril. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.08 nõuetele.

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses, simulaatorõppest  ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised. Võite õppe läbida kodus, simulaatorõppeks ja kirjaliku testi sooritamiseks peate tulema Revali õppekeskusesse.  

Õppe graafik: Esimene ja teine päev on-line õpe. Kolmas neljas ja viies päev teooria ja simulaatorõpe ja kirjalik test, algus kell 09.00 meie õppekeskuses.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arti Kalvik