STCW 2010 RAHVAHULKADE ja KRIISIJUHTIMINE, INIMKÄITUMINE. REISIJAID TEENINDAVA PERSONALI OHUTUSKOOLITUS

Kursuse/ürituse nimetus: RAHVAHULKADE JUHTIMINE, KRIISIJUHTIMINE JA INIMKÄITUMINE. REISIJAID REISIJATE RUUMIDES TEENINDAVA LAEVAPERSONALI OHUTUSKOOLITUS

Standard: STCW1978, koos 2010 muudatustega ja sätetega. STCW Koodeks A-V/2 § 2; 3; 4

Kursuse käigus omandatakse teadmised reisilaeva ohutuskorraldusest, reisijate laevale tuleku ja laevast lahkumise ohutust korraldusest, masside ja kriisjuhtimisest, inimkäitumisest. Kursus on ette nähtud laeva juhtkonnale ja teistele laevapere liikmetele kes on teenindavad reisijaid reisijate ruumides, on tegevad laeva ohutusalases korralduses või vastutavad reisijate ohutuse eest avariiolukorras. Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni nõuetele.

Õppekursus koosneb online ja klassiõppest Revali õppekeskuses ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. 

Kursus on tunnustatud Transpordiameti poolt ja tunnistuse kehtivus on 5 aastat.

Kursuse keel: English

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Marje Mets; Aivo Palm; Kristjan Sein; Arti Kalvik