STCW 2010 SHIP SIMULATOR, SHIP HANDLING, BRIDGE TEAMWORK (COMBINED SIMULATOR TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: STCW 2010 SHIP SIMULATOR AND BRIDGE TEAMWORK. SHIPS HANDLING. ADDITIONAL TRAINING FOR MASTERS AND CHIEF OFFICERS ON LARGE SHIPS.

Standard: STCW 2010 koos muudatustega ja sätetega. A-VIII/2, B-VIII/2, A-II/2; B-V/a § 3.2. IMO Mudelkursus 1.22.

Kursuse käigus omandatakse laiendatud teadmised ja oskused laeva juhtimisest ja navigatsioonivahi töö korraldamisest. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad navigatsioonivahis või vastutavad navigatsioonivahi korraldamise eest. 

Õppe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastaval navigatsioonisilla simulaatoril (full mission simulator). 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.22 nõuetele. 

Kursuslased osalevad praktiliste ülesannete lahendamisel vahitüürimehe või kaptenina ja vahetavad rolle et osaleda navigatsioonivahis nii operaatori kui juhi rollis. 

Kursus sisaldab suuremõõduliste laevade juhtimise õpet kaptenitele ja tüürimeestele vastavalt STCW B-V/a § 3.2. 

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses, simulaatorõppest  ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised. Võite õppe läbida kodus, simulaatorõppeks ja kirjaliku testi sooritamiseks peate tulema Revali õppekeskusesse.  

Kursuse keel: English, Estonian, Russian