STCW 2010 SSO (LAEVA TURVAOHVITSER) KURSUS (DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: SSO (LAEVA TURVAOHVITSER) KURSUS

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/5; A-VI/ 6 § 6; A-VI/ 6 § 4; A-VI/ 6 § 1.1-1.3. IMO Mudelkursus 3.19.

Kursuse käigus omandatakse teadmised ja oskused laeva turvaohvitseri (SSO) kvalifikatsiooni omandamiseks ja SSO kohustuset täitmiseks vastavalt laeva turvaplaanile (SSP). 

Kursus on ette nähtud laevapere liikmetele kes asuvad laevas tööle laeva turvaohvitserina (SSO) või kellele on pandud vastavad kohustused. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 3.19 ja ISPS (rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi) nõuetele.

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised. Võite õppe läbida kodus või Revali õppekeskuses, kuid kirjaliku testi sooritamiseks peate tulema Revali õppekeskusesse.  

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Urmas Piir