STCW 2010 TULETÕRJE LAIENDATUD ÕPPE TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE

Kursuse/ürituse nimetus: Tuletõrjealane laiendatud õpe (Tuletõrjealane koolitus) - perioodiline teadmiste ja oskuste hindamine.

Standard: STCW1978, 2010 koos muudatustega ja sätetega. A-VI/3 § 6

Vastavalt STCW konventsioonile peavad tuletõrjealase tunnistuse (Proficiency in Advanced Fire Fighting) omanikud demonstreerima tööks vajalikke teadmisi ja oskuseid üks kord 5 aasta jooksul. 

Lühikursuse käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi laeva tulekustutussüsteemidest ja varustusest, nende hooldusest ja kasutusest, laeva tulekustutus gruppide juhtimisest, kustutustööde strateegiast ja taktikast. 

Teadmiste ja oskuste hindamine on mõeldud kõikidele laevaohvitseridele ja nendele laevapere liikmetele, kes juhivad tulekustutusgruppe, laeva ohutussüsteemi ja kes vastutavad laeva tulekustutussüsteemide hoolduse ja kontrolli eest. 

Hindamise maht on vastavalt IMO mudelkursusele 2.03. 

Kursuse käigus sooritatakse õppusi lahtise tulega, pimedas ja kinnistes ruumides.

Enne õppele asumist on vaja läbida asjakohased e-õppe moodulid. Saadame Teile juhised e-õppe läbimiseks 1 päev enne graafikus märgitud kuupäeva, tavapäraselt hommikul kell 09.00.

Kursuse kursuse läbimisel väljastatakse koolituse tunnistus. Kutsetunnistuse väljastamiseks tuleb esitada taotlus Transpordiametile teenindussaalis Heli tn 6, Tallinn või läbi Meremeeste Infosüsteemi

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arno Lemmik