STCW KONVENTSIOONI 2010 (Manila) MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

Kursuse/ürituse nimetus: STCW konventsiooni 2010 aasta muudatusi ja täiendusi (Manila muudatused) käsitlev õppekursus

Standard: STCW Reegel I/11 § 4

Kursus mõeldud kõikidele kaptenitele, tüürimeestele, vanemmehaanikutele ja mehaanikutele kes plaanivad enda töödiplomite vastavuse viimist STCW konventsiooniga. 

Kursus sisaldab ülevaadet STCW konventsiooni 2010 aasta muudatustest ja täiendustest.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arti Kalvik; Arno Lemmik