ECDIS MARIS TÜÜBISPETSIIFILINE KURSUS

ECDIS MARIS 900 TÜÜBISPETSIIFILINE KURSUS

STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. Reegel I/14 paragrahv 1.5 ja ISM Koodeksi 6.3 ja 6.5
Kursuse käigus omandatakse teadmised ja oskused MARIS tüüpi ECDISe (elektronkaadi kuvamise süsteemi) kasutamisest. Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad navigatsioonivahis või vastutavad navigatsioonivahi korraldamise eest ja kasutavad MARIS tüüpi ECDISt. 
Õpe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastaval ECDIS simulaatoril. 
Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.27 nõuetele.