VÄIKELAEVAJUHI & GMDSS RAADIOSIDEOPERAATORI KURSUS

Kursuse/ürituse nimetus: Väikelaevajuhi õppekursus, sisaldab ROC koolitust (piirangutega raadioside operaator)

Standard: Eest Vabariigi Valitsuse määrus nr 225 vastu võetud 29.08.2005 (RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013)

Kursuse eesmärgiks on anda kursuslastele vajalikud teadmised ja oskused väikelaevajuhi kvalifikatsioonitunnistuse saamiskes kooskõlas Eesti ja EL seadustega. Kursus sisaldab teoreetilist ja praktilist õpet väikelaevadel ja purjejahil. Kursus annab esmased teadmised väikelaevnikule meresõidu teooriast, -praktikast, -ohutusest, -reeglitest ja meresidest, mis on vajalikud kuni 24 m kogupikkusega, nii mootori kui purjega käitatava väikelaeva juhtimiseks.