MARITIME RESCUER BASIC TRAINING

Course/event Title: VOLUNTARY SEA RESCUER BASIC TRAINING (LEVEL 1)

Reference to standard: Degree of Ministry of Internal Affairs

Koolituskava eesmärk on vabatahtliku merepäästja 1. astme koolitusnõuetes ette nähtud teadmise ja oskuste omandamine.

Vastavalt Siseministri määrusele „Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale“, mis on kehtestatud Politsei ja Piirivalve seadusega, ja määruse 3. peatüki „Vabatahtliku merepäästja väljaõppe ja täiendusõppe nõuded, õppe korraldamise ning arvestuse sooritamise kord“ vabatahtliku merepäästja esimese astme õppe läbinul on: 

1) teadmised merepäästet ja merepääste tegevust reguleerivate õigusaktide kohta ning vabatahtliku merepäästja õiguste ja kohustuste kohta; 

2) teadmised merepäästesüsteemist ja juhtimisest; 

3) teadmised mereõnnetuste ohu ennetamise meetmetest; 

4) baasteadmised ja -oskused meresidepidamisest ning meresõiduohutuse tagamisest; 

5) teadmised enesepäästest, tule- ja tööohutusest; 

6) teadmised ja oskused veepinnalt otsinguteks, kannatanute päästmiseks ja evakueerimiseks; 

7) teadmised ja oskused esmaabi andmiseks ja kannatanute transpordiks; 

8) teadmised ja oskused päästevahendite käsitsemiseks. 

​​​​​​​​​​​​​​Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Aire Siinvert; Ragnar Klaamas; Raivo Männik; Ivari Sarapuu; Andry Parma.

We have no scheduled course/event available now. If you like to take the course/event please register without the date (Push button “Choose date here & submit booking request”). We shall contact you very soon and propose you course/event dates. You can also send us e-mail reval@reval.ee or call +3726536572 or +3726617450.