MEREPÄÄSTJA 1. ASTE

Kursuse/ürituse nimetus: VABATAHTLIKU MEREPÄÄSTJA ESIMESE ASTME KOOLITUS

Standard: SISEMINISTRI MÄÄRUS

Koolituskava eesmärk on vabatahtliku merepäästja 1. astme koolitusnõuetes ette nähtud teadmise ja oskuste omandamine.

Vastavalt Siseministri määrusele „Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale“, mis on kehtestatud Politsei ja Piirivalve seadusega, ja määruse 3. peatüki „Vabatahtliku merepäästja väljaõppe ja täiendusõppe nõuded, õppe korraldamise ning arvestuse sooritamise kord“ vabatahtliku merepäästja esimese astme õppe läbinul on: 

1) teadmised merepäästet ja merepääste tegevust reguleerivate õigusaktide kohta ning vabatahtliku merepäästja õiguste ja kohustuste kohta; 

2) teadmised merepäästesüsteemist ja juhtimisest; 

3) teadmised mereõnnetuste ohu ennetamise meetmetest; 

4) baasteadmised ja -oskused meresidepidamisest ning meresõiduohutuse tagamisest; 

5) teadmised enesepäästest, tule- ja tööohutusest; 

6) teadmised ja oskused veepinnalt otsinguteks, kannatanute päästmiseks ja evakueerimiseks; 

7) teadmised ja oskused esmaabi andmiseks ja kannatanute transpordiks; 

8) teadmised ja oskused päästevahendite käsitsemiseks. 

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Aire Siinvert; Ragnar Klaamas; Raivo Männik; Ivari Sarapuu. 

Meil ei ole praegu pakkuda graafikujärgset kursust/üritust. Kui soovite kursusel/üritusel osaleda registreeruge kuupäeva valimata. (Vajutage nuppu "Vali kursuse päev & saada registreerimissoov"). Me võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja pakume kursuse/ürituse päeva..