PLEASURE CRAFT TRAINING

Course/event Title: PLEASURE CRAFT OPERATOR TRAINING

Reference to standard:

 Kursuse eesmärgiks on anda kursuslastele vajalikud teadmised ja oskused väikelaevajuhi kvalifikatsioonitunnistuse saamiskes kooskõlas Eesti ja EL seadustega. Kursus sisaldab teoreetilist ja praktilist õpet väikelaevadel ja purjejahil. Kursus annab esmased teadmised väikelaevnikule meresõidu teooriast, -praktikast, -ohutusest, -reeglitest ja meresidest, mis on vajalikud kuni 24 m kogupikkusega, nii mootori kui purjega käitatava väikelaeva juhtimiseks.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Aire Siinvert; Mart Vilgats