STCW 2010 ROC (PIIRANGUTEGA RAADIOSIDE OPERAATORI) KURSUS (COMBINED SIMULATOR TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Ülemaailmse merehädaabi sidesüsteemi piirangutega sideoperaator (GMDSS ROC)

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-IV/2, B-I/12. IMO Mudelkursus 1.26.

Kursuse käigus omandatakse teadmised raadioside teooriast ja oskused VHF raadioside seadmete kasutamisest. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad navigatsioonivahis ja vastutavad raadioside pidamise eest (kaptenid, tüürimehed, väikelaevajuhid). 

Õpe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastaval raadioside simulaatoril. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.26 nõuetele.

Kombineeritud õppekursus koosneb 3 PÄEVASEST online õppest kodus või Revali õppekeskuses, 2 PÄEVASEST simulaatorõppest  ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised. Võite õppe läbida kodus, simulaatorõppeks ja kirjaliku testi sooritamiseks peate tulema Revali õppekeskusesse. 

Kursuse keel: English, Estonian, Russian