OHUTUS LOOTSITREPI KASUTAMISEL

Kursuse/ürituse nimetus: OHUTUS LOOTSITREPI KASUTAMISEL (BOAT-SHIP TRANSFER)

Standard: SOLAS konventsioon ja IMO vastavasisulised regulatsioonid

Kursus on ette nähtud neile kelle töö eeldab kas igapäevast või harvemat laevade külastamist merel kasutades lootitreppi. Selleks võivad olla lootsid, sürveierid, politseinikud või järelevalveametnikud. Tegemist on ohtliku tegevusega, mis nõuab ettevalmistust, ohtude tunnetamist ja oskust ohutult tegutseda. Kursuse sisuks on kaatrilt lootsitrepi kaudu laevale mineku ohutu korraldamine. Kursus koosneb teoreetilisest ja parktilisest osast, kus kursuslased harjutavad loositrepilt laevale minekut, ohutusvarustuse korrektset kasutamist ja mida ja kuidas teha siis kui midagi juhtub.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Ragnar Klaamas

Meil ei ole praegu pakkuda graafikujärgset kursust/üritust. Kui soovite kursusel/üritusel osaleda registreeruge kuupäeva valimata. (Vajutage nuppu "Vali kursuse päev & saada registreerimissoov"). Me võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja pakume kursuse/ürituse päeva..