STCW 2010 IGF (LNG-d KÜTUSENA KASUTAVATE) LAEVADE LAIENDATUD KURSUS

Kursuse/ürituse nimetus: STCW 2010 LNG KÜTUST KASUTAVATE LAEVADE LAIENDATUD KURSUS VASTAVALT IGF KOODEKSILE

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. STCW Code A-V/3-2, IGF KOODEKS

Kursuse käigus omandatakse lainedatud teadmised töötamiseks laevadel mis kasutavad veeldatud gaasi (LNG) laevakütusena. Kursus on ette nähtud laeva tehnilise meeskonna liikmetele (vahitüürimees, madrus, vahimehaanik, motorist, elektrimehaanik).

Kursus viikse labi LNG Dual Fuel simulaatritel (kaks masinatüüpi) ja sisldab LNG punkerdamist (shore to ship, ship to ship ja truck to ship) ja masinaruumi üleminekut vedelkütuselt LNG kütusele ja vastupidi kahel laevatüübil. 

Kursus sisaldab vahemalt kahte 3st LNG punkerdamisest mis on vajalik STCW A-V/3-2 tunnistuse saamiseks. Võimalusel osalemine 3ndal kohustuslikul (live bunkering) punkerdamisoperatioonil kokkuleppeline.

Kombineeritud Baasoppe (1100B) ja Laiendatud kursuse (1100A) kestus 5 paeva.

TÄHTIS: koolituskursuse edukalt läbinutele antakse koolituse läbimise tunnistus (Certificate of Training). Õpe sisaldab koolituse osana kahte simuleeritud punkerdamist heaks kiidetud simulaatoril. Töötamiseks IGF laevadel laevaohvitserina või kütuse käitlemisega seotud laevapere liikmena on vajalik täiendavalt 1 kuud meresõidupraktikat ja osalemine vähemalt ühel punkerdamisel IGF koodeksile vastaval laeval. Selle jaoks väljastame kursusel osalejale vastava meresõidupraktika vormi. Meresõidupraktika läbimisel ja punkerdamisel osalemisel täitke ja allkirjastage laevas vorm, mille alusel väljastame tunnistuse (Certificate of Proficiency) mis annab õiguse töötada IGF koodeksile vastaval laeval laevaohvitserina või kütusekäitlemisega seotud laevapere liikmena.

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni tingimustele. 

Simulator: UNIEST Low Speed Engine Room W-Xpert RT-flex50DF and Diesel Electric Dual Fuel LNG DE3D Engine Room Simulator. Bunkering Shore to Ship, Truck to Ship and Ship to Ship. 

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arno Lemmik; Andrei Beloglazov

Meil ei ole praegu pakkuda graafikujärgset kursust/üritust. Kui soovite kursusel/üritusel osaleda registreeruge kuupäeva valimata. (Vajutage nuppu "Vali kursuse päev & saada registreerimissoov"). Me võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja pakume kursuse/ürituse päeva..