STCW 2010 BRM (BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT) & SHIP SIMULATOR (COMBINED SIMULATOR TRAINING & DIGITAL DELIVERY) (5 days; 40 hours).

Kursuse/ürituse nimetus: STCW 2010 BRM (BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT) & SHIP SIMULATOR (COMBINED SIMULATOR TRAINING & DIGITAL DELIVERY) (5 days; 40 hours).

Standard: STCW 2010 koodeks A – II / 1; A-II/2.

Kursuse käigus täiendatakse juhtimise- ja meeskonnatöö ning laeva juhtimise alaseid teadmisi ja oskuseid kooskõlas STCW konventsiooni nõuetega. 

Kursus on kohustuslik kaptenitele, vanemtüürmeestele ja vahitüürimeestele. 

5 päevane kursus on IMO Model Course 1.39 ja 1.40  nõuetele vastav kombineeritud õppekursus, mis sisaldab õpet täisfunktsionaalsel navigatsioonisillal.

Lõpetajale antaks tunnistused: Application of Leadership and Teamworking skills on operation level according to IMO Model course 1.39 

Use of Leadership and Managerial skills according to IMO Model course 1.40

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: kapten Arti Kalvik