STCW 2010 ECDIS (ELEKTRONKAARTIDE) KURSUS (COMBINED SIMULATOR TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Elektroonilise kaarti kuvamise ja informatsioonisüsteemide (ECDIS) kasutamine.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-II/1. IMO Mudelkursus 1.27.

Kursuse käigus omandatakse teadmisest ja oskused laeva elektronkaartide (ECDIS) teooriast ning kasutamisest. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad navigatsioonivahis või vastutavad navigatsioonivahi korraldamise eest laevadel mis on varustatud elektronkaartide süsteemiga. 

Õppe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastaval elektronkaarti süsteemi (ECDIS) simulaatoril. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.27 nõuetele. 

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses, simulaatorõppest  ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised. Võite õppe läbida kodus, simulaatorõppeks ja kirjaliku testi sooritamiseks peate tulema Revali õppekeskusesse.  

Õppe graafik: Esimene ja teine päev on-line õpe. Kolmas neljas ja viies päev teooria ja simulaatorõpe ja kirjalik test, algus kell 09.00 meie õppekeskuses.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: kapten Arti Kalvik