STCW 2010 ESMAABI KURSUS (COMBINED PRACTICAL TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Merendusalane meditsiiniline esmaabi

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/4-1. IMO Mudelkursus 1.14.

Kursus on ette nähtud nendele kes vastutavad meditsiinilise esmaabi osutamise eest laevas. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.14 nõuetele. 

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses, praktilisest õppest  ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised.

Õppe graafik: Esimesed kaks päeva on-line õpe. Kolmas päev praktiline õpe algusega kell 09.00 meie õppekeskuses, millele järgneb kirjalik test.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Dr. Ljubov Zazulina; Andrei Koskelainen; Raivo Männik