STCW 2010 MEDITSIINIABI JA EESMAABI KURSUS (COMBINED PRACTICAL TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Merendusalane meditsiiniabi ja esmaabi koolitus.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega A-VI/4-1 ja A-VI/4-2. IMO Mudelkursus 1.15 ja 1.14

Kursuse käigus omandatakse teadmisest meditsiiniabi ja esmaabi osutamisest laevas juhtimise tasemel vastavalt STCW koodeksile A-VI/4-1 ja A-VI/4-2. 

Kursus on ette nähtud nendele kes vastutavad meditsiiniabi osutamise eest laevas. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.15 ja 1.14 nõuetele. 

Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised.

Õppe graafik: Esmaspäev teisipäev online õpe. Kolmasndal ja neljandal päeval praktiline õpe, algus kell 09.00 meie õppekeskuses, millele järgneb kirjalik test.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Dr. Ljubov Zazulina