STCW 2010 MEDITSIINIABI JA EESMAABI KURSUS (COMBINED PRACTICAL TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Merendusalane meditsiiniabi ja esmaabi koolitus.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega A-VI/4-1 ja A-VI/4-2. IMO Mudelkursus 1.15 ja 1.14

Kursuse käigus omandatakse teadmisest meditsiiniabi ja esmaabi osutamisest laevas juhtimise tasemel vastavalt STCW koodeksile A-VI/4-1 ja A-VI/4-2. 

Kursus on ette nähtud nendele kes vastutavad meditsiiniabi osutamise eest laevas. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Eesti Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.15 ja 1.14 nõuetele. 

Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised.

Õppe graafik: Õppe esimesel päeval (reedel) saadame Teile e-õppejuhised. Võite alustada e-õppe läbimist kohe kui olete kätte saanud e-õppe juhised. Esmaspäev, teisipäev e-õpe kodus. Kolmapäev ja neljapäev praktiline õpe, algus kell 09.00 meie õppekeskuses ja kirjalik test.

Course language: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Dr. Ljubov Zazulina