STCW 2010 MEDITSIINIABI JA EESMAABI KURSUS (COMBINED PRACTICAL TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Merendusalane meditsiiniabi ja esmaabi koolitus.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega A-VI/4-1 ja A-VI/4-2. IMO Mudelkursus 1.15 ja 1.14

Kursuse käigus omandatakse teadmisest meditsiiniabi ja esmaabi osutamisest laevas juhtimise tasemel vastavalt STCW koodeksile A-VI/4-1 ja A-VI/4-2. 

Kursus on ette nähtud nendele kes vastutavad meditsiiniabi osutamise eest laevas. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.15 ka 1.14 nõuetele. 

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses, praktilisest õppest  ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised.

Õppe graafik: Esimesed neli päeva online õpe. Viiendal päeval praktiline õpe, algus kell 14.00 meie õppekeskuses, millele järgneb kirjalik test.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Dr. Ljubov Zazulina