STCW 2010 NAFTATANKER LAIENDATUD KURSUS (DIGITAL DELIVERY & CLASSROOM COURSE)

Kursuse/ürituse nimetus: STCW 2010 NAFTATANKER LAIENDATUD KURSUS (DIGITAL DELIVERY & CLASSROOM COURSE)

Standard: STCW1978 STCW2010 A-V/1-1 TABLE A-V/1-1-2

Kursuse käigus omandatakse  laiendatud teadmised töötamiseks naftatankeritel. 

Käsitletakse laiendatult naftatankerite ohutust, tuleohutust, keskkonnaohutust, operatsioonilisi praktikaid, laadimist ja lossimist laevapere liikmete kohustusi ja vastutust vastavalt rahvusvahelistele reeglitele ja tavadele. 

Kursus on vajalik kõikidele naftatankerite kaptenitele, tüürimeestele, mehaanikutele  ja lastioperatsioonide eest vastuatvatele isikutele. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 1.02 nõuetele.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Andrei Beloglazov