STCW 2010 OHTLIKU KAUBA KÄITLEMINE LAEVAS KURSUS (DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Ohtliku lasti käsitlemine laevas.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. B - V/b ja B-V/c ning IMDG koodeks.

Kursuse käigus omandatakse ohtlike lastide käsitlemisest laevas. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad ohtlike lastide käsitlemisel, juhivad lastioperatsioone või on vastutavad ohtlike lastide käitlemise eest laeval või kaldal. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni nõuetele. 

Õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arti Kalvik