STCW 2010 OHTLIKU KAUBA KÄITLEMINE LAEVAS KURSUS (DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Ohtliku lasti käsitlemine laevas.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. B - V/b ja B-V/c ning IMDG koodeks.

Kursuse käigus omandatakse ohtlike lastide käsitlemisest laevas. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad ohtlike lastide käsitlemisel, juhivad lastioperatsioone või on vastutavad ohtlike lastide käitlemise eest laeval või kaldal. Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni nõuetele. 

Õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arti Kalvik