STCW 2010 OHUTUS BAASÕPPE KURSUS (SOLAS) (COMBINED PRACTICAL TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Enesepääste võtted. Tuletõrje alused. Esmaabi algõpe. Isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus laevas.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/1 § 1 v.a. § 1.7; A-VI/1 § 2; A-VI/1-1; A-VI/1-2; A-VI/1-3; A-VI/1-4. IMO Mudelkursus 1.13 1.20 1.21 ja 1.19.

Ohutusalase baasõppe läbimine on vajalik kõikidele laevapere liikmetele sõltumata ametikohast ja kellel on  laevas ohutuse või keskkonnakaitse alaseid kohustusi.

Kursus sisaldab praktilist ja teoreetilist õpet. Kursuse praktilise osa käigus läbitakse praktilised ülesanded vees ja päästeparves ning tulekustutuse harjutused lahtise tulega. 

Kursuse sisu vastab Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni IMO Mudelkursusele 1.13 1.20 1.21 ja 1.19.

Majutus: kui soovite korraldame Teile hotelli. Transport hotellist treeningkeskusesse on tasuta.

On-line koolituse sisselogimise juhised ja teate õppemoodulite aktiveerimisest saadetakse Teile esimese õppepäeva hommikul kell 09.00-10.00 e-maili teel Viking Safety Academy poolt. On-line õppe võite läbida iseseisvalt või Revalis, praktiliseks õppeks ja kirjaliku testi sooritamiseks peate tulema Revali õppekeskusesse.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Enn Kõrven; Aivo Palm; Kristjan Sein; Ragnar Klaamas; Raivo Männik; Ivari Sarapuu; Andry Parma; Arno Lemmik.