STCW 2010 OHUTUS BAASÕPPE TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE

Kursuse/ürituse nimetus: Enesepääste vees; Tuletõrje alused; Elementaarne esmaabi; Isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus, perioodiline teadmiste ja oskuste hindamine.

Standard: STCW1978, 2010 koos muudatustega ja sätetega. A-VI/1 § 1 v.a. § 1.7; A-VI/1 § 2; A-VI/1-1; A-VI/1-2; A-VI/1-3; A-VI/1-4

Vastavalt STCW konventsioonile peavad ohutusalase baasõppe tunnistuse omanikud demonstreerima tööks vajalike teadmisi ja oskuseid üks kord 5 aasta jooksul.

Ohutusalase baasõppe regulaarne teadmiste ja oskuste hindamine on vajalik kõikidele laevapere liikmetele kes omavad laevas ohutuse või keskkonnakaitse alaseid kohustusi. 

Teadmiste ja oskuste hindamise käigus sooritatakse test ja praktilised ülesanded enesepääste, elementaarse esmnaabi ja tulekustutuse teemadel. 

Teadmiste ja oskuste hindamise maht vastab STCW konventsiooni nõuetele.

Kursuse kursuse läbimisel väljastatakse koolituse tunnistus. Kutsetunnistuse väljastamiseks tuleb esitada taotlus Transpordiametile teenindussaalis Heli tn 6, Tallinn või läbi Meremeeste Infosüsteemi

Majutus: kui soovite korraldame Teile hotelli. Transport hotellist treeningkeskusesse ja tagasi on tasuta.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Aivo Palm; Kristjan Sein; Ragnar Klaamas; Raivo Männik; Ivari Sarapuu; Arno Lemmik.