STCW 2010 PÄÄSTEPARVE VANEMA KURSUS

Kursuse/ürituse nimetus: Päästeparve kasutamine. Päästeparve vanema koolitus.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/2-1. IMO Mudelkursus 1.23.

Kursuse käigus omandatakse teadmised ja oskused laeva päästeparvede kasutamisest. Kursus on ette nähtud nendele laevapere liikmetele kellele määratakse kohustused päästeparvede veeskamiseks või juhtimiseks laeva mahajätmise korral. Õppe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastavatel õppeotstarbeliste päästevahenditega.

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.23 nõuetele.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arti Kalvik; Ragnar Klaamas; Aivo Palm; Kristjan Sein;