STCW 2010 RADAR ja ARPA OPEREERIMISTASANDI KURSUS (COMBINED SIMULATOR TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Radarnavigatsioon, plansetitöö ja ARPA kasutamine opereerimistasandil.

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-II/1; A-II/3. IMO Mudelkursus 1.07.

Kursuse käigus omandatakse baasteadmisest ja oskused laeva radari ja ARPA teooriast ning kasutamisest. 

Kursus on ette nähtud nendele kes osalevad navigatsioonivahis või vastutavad navigatsioonivahi korraldamise eest. 

Õppe läbitakse olulises mahus sooritades praktilisi ülesandeid rahvusvahelistele nõuetele vastaval radari simulaatoril. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 1.07 nõuetele.

Õppekursus koosneb iseseisvast on-line õppest ja sellele järgnevast praktilisest õppest Revali õppekeskuses.

On-line koolituse sisselogimise juhised saadetakse Teile esimese õppepäeva hommikul kell 09.00-10.00 e-maili teel. On-line õpe läbige iseseisvalt, praktiliseks õppeks (ja kirjaliku testi sooritamiseks) peate tulema Revali õppekeskusesse.

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: kapten Arti Kalvik