STCW 2010 REISIJATE OHUTUS, LASTI OHUTUS JA LAEVAKERE VEEKINDLUS (ONLINE ÕPE)

Kursuse/ürituse nimetus: REISIJATE OHUTUS, LASTI OHUTUS JA LAEVAKERE VEEKINDLUS (ONLINE-ÕPE)

Standard: STCW 2010 koodeski osa A-V/2 § 5

Enne kohustuste täitmisele asumist peavad kaptenid, vanemmehaanikud, vanemtüürimehed, tüürimehed, mehaanikud ja kõik teised isikud, kes on otseselt vastutavad reisijate pardalevõtmise ja sealt lahkumise, lasti laadimise, lossimise või kinnitamise eest või ro-ro reisilaeva avade sulgemisel eest, läbima STCW reegli V/2 punktis 9 nõutud reisijate ohutuse, lasti ohutuse ja laevakere veekindluste tagamise väljaõppe.See kursus on mõeldud neile, kes ei oma otsest vastutust tagamaks ohtlike lastide ohutu veo, lasti kinnituse vastavalt normdokumentidele või tegelevad otseselt laevakere püstuvuse või tugevusarvutustega.

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised

Kursus on tunnustatud Transpordiameti poolt ja tunnistuse kehtivus on 5 aastat. 

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arti Kalvik; Aivo Palm