STCW 2010 TURVALISUSE ALANE TEADLIKKUS LAEVAPERELE KURSUS (DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Laevapere turvaalane koolitus

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/ 6 § 4; A-VI/ 6-1; A-VI/ 6 §1.1-1.3. IMO Mudelkursus 3.27.

Kursuse käigus omandatakse baasteadmised laevade turvalisusest ja selle korraldusest. 

Kursus on ette nähtud kõikidele laevapere liimetele, kes viibivad laeval enam kui 48 tundi. 

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Transpordiameti poolt ja vastab STCW konventsiooni, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuse 3.27 ja ISPS (rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi) nõuetele.

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised. Võite õppe läbida kodus või Rervali õppekeskuses, kuid kirjaliku testi sooritamiseks peate tulema Revali õppekeskusesse.  

Kursuse keel: English, Estonian, Russian

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Urmas Piir