STCW 2010 POLAARVETES NAVIGEERIMISE BAASÕPE (CLASSROOM COURSE)

Kursuse/ürituse nimetus: POLAARVETES NAVIGEERIMISE BAASÕPE

Standard: STCW A-V/4 ja STCW koodeksi A-V/4-1 B-V/g

Kursus on välja töötatud järgima polaarvetes töötavate laevade kaptenite ja tüürimeeste koolituse ja kvalifikatsiooni kohustuslikke miinimumnõudeid vastavalt STCW koodeksi tabel A-V/4-1. Kursus pakub laevade polaarvetes käitamise eest vastutavate vahitüürimeeste täiendavat väljaõpet ja käsitleb täiendavaid sätteid lisaks SOLAS ja MARPOL konventsiooni varasematele nõuetele, võttes arvesse polaaralade ilmastikutingimusi ja eesmärgiga täida asjakohaseid standardeid meresõiduohutuse ja reostuse vältimise osas.

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses, loengutest ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Pekko Piiber

Meil ei ole praegu pakkuda graafikujärgset kursust/üritust. Kui soovite kursusel/üritusel osaleda registreeruge kuupäeva valimata. (Vajutage nuppu "Vali kursuse päev & saada registreerimissoov"). Me võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja pakume kursuse/ürituse päeva..